Zadejte e-mail pro zasílání aktualit
Pro registraci Vašeho e-mailu Vám bude zaslán aktivační e-mail. Řiďte se jeho instrukcemi.
Přidat vlastní novinku

Letohrad
Destinační společnost Východní Čechy
Orlické hory a podorlicko
Sdružení obcí Orlicko
Království Orlice


Najdete nás také na:
Facebook

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska
Park jest obszarem chronionym przez państwo. Został zbudowany w latach 1820 - 1830 przez hrabiego Petra Marcolini - Feretti. W miejscu parku znajdował się kiedyś staw rybny "Na Martinově popluží" oraz pole. Staw rybny zasypano ziemią, teren uzyskał nachylenie. Dodatkowy obszar wykorzystano do założenia parku krajobrazowego w stylu angielskim. Można tu znaleźć wiele cennych roślin i drzew. W lewym górnym narożu muru parkowego stoi otwarty pawilon w stylu empirowym służący jako miejsce spoczynkowe, w prawym górnym narożu - sztuczna grota z punktem widokowym. W dolnej części parku zbudowano oranżerię, w której uprawiano rośliny tropikalne, kaktusy oraz bonsaie. Było tu hodowane najstarsze drzewko bonsai w Europie, przewiezione po likwidacji oranżerii (1948) do ogrodu botanicznego w Libercu. Fontannę z nimfą z 1837 roku przemieszczono do parku z pierwotnego miejsca na rynku.

Z historii parku

Gdy w 1650 roku dobra kyšperskie kupił hrabia Hynek Vitanovský z Vlčkovic, kazał za czasów swego panowania przebudować pierwotną twierdzę na wczesnobarokowy zamek i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zbudował kaplicę zamkową, obecny kościół p.w. św. Wacława. W tym czasie powstał również taras zamkowy z widokiem na Podměstí, na który dworzanie schodzili prosto ze zamku po dwubiegowych piaskowcowych schodach, otoczonych balustradą tralkową. Park, który dziś rozciąga się za zamkiem, nie istniał jeszcze w tych czasach. Tuż za zamkiem, w miejscu dzisiejszej ulicy Vitanovskiego, był staw rybny "Na Martinově popluží", za stawem rozciągały się pola, które należały do kyšperskich poddanych. Później szlachta wymieniła z nimi te grunty.

Ponad parkiem wznosi się zbudowana na planie pięciobocznym kaplica barokowa p.w. św. Jana Nepomucena. Prowadzi do niej aleja lipowa, którą założono za czasów panowania Bredów w latach 1734 – 1736.

Park przyrodniczo-krajobrazowy został założony przez hrabiego Petra Marcolini – Feretti w latach 1820 – 1830. Było on szlachcicem saskim, który przyżenił się do Kyšperka, biorąc za żonę hrabinę Marię Annę Cavriani w 1794 roku. Za czasów jego panowania w mieście dokonano wielu istotnych zmian. Po druzgoczącym pożarze w 1824 roku przebudowano prawie cały rynek, używano już cegieł i opoki. Domy na stronie północnej i południowej otrzymały arkady. Hrabia również jako pierwszy rozpoczął budowanie nowych dróg i naprawianie starych. Dzięki niemu w mieście pojawiły się oryginalne sanie, na których cesarz Napoleon Bonaparte uciekał z Rosji w 1812 roku. Napoleon zatrzymał się na swej drodze w Dreźnie i przenocował u saskiego ministra państwowego Camilla Marcolini – Feretti, ojca Petra. Z Drezna jechał już na nowych saniach, a te z Rosji zostawił. Petr kazał je później przywieźć do Kyšperka.

Pierwotnie ogród składał się z trzech działek gruntów, na których umieszczono także ogród warzywny i kwiatowy (później ogrodnictwo). Po śmierci Petra prace wykończeniowe w parku prowadziła jego córka, za mężem Nimptschova.

W okresie romantyzmu w parku powstała glorieta w stylu empirowym oraz sztuczna grota z punktem widokowym. Długość korytarza, wykutego w skale z opoki wynosi mniej więcej 25 m. Strop groty jest przesklepiony cegłami. Na końcu znajdują się trzy okna z widokiem na okoliczną krainę. Pierwotnie były przeszklone różnokolorowymi szybami, które miały dodatkowo uwypuklać piękno okolicznej przyrody. Nad grotą znajduje się punkt widokowy z metalową barierką i ławeczkami. Nad wejściem do groty, które jest zamknięte kratami, umieszczono posąg anioła z utrąconą głową. Zamek i park łączy sklepiany most z ciosów piaskowcowych, zwieńczony barierką. Pośrodku parku stawała kiedyś kręgielnia, która była chętnie odwiedzana przez gości letnich. Zgodnie z ówczesnym obyczajem na dziedzińcu zamku posadzono magnolie. Te jednak nie pasowały do otoczenia.

Na skraju parku zbudowano oranżerię, w której hodowano między innymi najstarsze drzewko bonsai w Europie.

Na Placu Wacława (Václavské náměstí) stały kiedyś dwie studnie uliczne. Dolnej studni groziło zawalenie się, dlatego też została rozebrana w 1937 roku i ponownie złożona w parku naprzeciw wejścia z rynku, czyli na skraju centralnej łąki. Lokalizacja ta była później wielokrotnie krytykowana ze względu na brak logiki i nieadekwatność.

W 1941 roku park doznał wielu szkód wskutek nawałnicy, podczas której poległa większość rosłych drzew. W latach pięćdziesiątych miasto zajmowało się jedynie zwykłym utrzymaniem parku. Dopiero w 1966 roku ówczesna Miejska Rana Narodowa zamówiła u „Architektury Ogrodowej Hradec Králové“ sporządzenie projektu odnowy parku. Pracami nad projektem zajął się Ladislav Zeman. Jego opracowanie składało się z trzech części – badania stanu faktycznego, planu odnowy oraz części tekstowej. Materiał ten stał się podstawą wielu innych opracowań w przyszłych latach. Ladislav Zeman po raz pierwszy zwrócił uwagę na niefortunną przebudowę oranżerii na świetlicę im. Petra Jilemnickiego i proponował likwidację boiska tenisowego i placu zabaw dla dzieci w centralnej części parku. Z jego projektu jednak nie skorzystano.

Dopiero w latach 1981 – 87 powrócono do opracowania i dokonano kilku zmian: usunięto dziko rosnące drzewa, przystosowano trasy i ścieżki, wykonano ogrodzenie i odnowiono część ogrodnictwa, dokonano remontu groty i gloriety oraz założono nowy trawnik na tarasie zamkowym. Zlikwidowano również plac zabaw dla dzieci.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych biuro „Zahradní a krajinná architektura Průhonice“ (Architektura Ogrodowa i Krajobrazowa Průhonice) sporządziło najobszerniejszy projekt zawierający najbardziej szczegółowe studium roślin. Autorami projektu byli inż. Drahoslav Šonský CSc., prof. inż. Jaroslav Machovec, CSc. oraz inż. Jan Machovec.
Kulturní centrum Letohrad

Václavské nám. 77

561 51 Letohrad

IČO: 70964891

tel.: 465 622 092

e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz


Ředitel:
Jaroslav Moravec
tel.: 465 622 255
e-mail: jaroslav.moravec@letohrad.eu

Dnes je

Svátek má :

Z naší fotogalerie

Zámek Radnice