Hřbitov
 
Městský hřbitov byl zřízen v roce 1726 u farního kostela sv. Václava, tedy ve stejný rok, ve kterém byla do Kyšperka přenesena fara z Lukavice. V letech 1744 a 1818 byl rozšířen. Tento malý hřbitůvek nevyhovoval potřebám města již od svého založení. Brzy nebylo kam ho rozšiřovat, jelikož kolem něj vyrostla městská zástavba. Hledalo se proto vhodné místo pro založení hřbitova nového.

Za císaře Josefa II. hrozilo zrušení kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. Údajně z ní měl být zřízen panský ovčín. Místním se toto rozhodnutí pochopitelně nelíbilo, proto se snažili kapli zachránit. Nakonec ji zachránila právě potřeba nového hřbitova. Bylo rozhodnuto, že se založí pod kaplí a ta se tím stane kaplí hřbitovní. Tento návrh byl schválen. Císař zemřel a nový hřbitov byl založen až roku 1847. Kaple se již hřbitovní nestala.


 

Nový hřbitov byl rozšířen roku 1903.

Na hřbitově leží mnoho místních významných osobností. Svou pozornost zde upoutá také hraběcí hrobka posledních majitelů panství, Stubenbergů.

Seznam hrobů významných osobností:

č. hrobky 351 – Antonín Buchtel
č. hrobu 344, 345 – Antonín Krčmařík
č. hrobky 544, 545 – rodina Fischlova
č. hrobu 315 – rodina Jilemnických
č. hrobky 306, 307, 308 – rodina Umlaufova a Kněžkova
č. hrobu 61, 62 – Rudolf Faltus, atd.
 
 
 

Hrobka Stubenbergů  

Hrob Umlaufů

   
 Hrob rodiny Jilemnických Hrob rodiny Fischlových 
Hroby obětí I. a II. světové války

 

 

 

 

 

 

Kulturní centrum Letohrad

Václavské nám. 77

561 51 Letohrad

IČO: 70964891

tel.: 465 622 092

e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz


Ředitel:
Jaroslav Moravec
tel.: 465 622 255
e-mail: jaroslav.moravec@letohrad.eu

Dnes je

Svátek má :

Z naší fotogalerie

Zámek Radnice