Zadejte e-mail pro zasílání aktualit
Pro registraci Vašeho e-mailu Vám bude zaslán aktivační e-mail. Řiďte se jeho instrukcemi.
Přidat vlastní novinku

Letohrad
Destinační společnost Východní Čechy
Orlické hory a podorlicko
Sdružení obcí Orlicko
Království Orlice


Najdete nás také na:
Facebook

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska
 • 1292
  Pierwsza wzmianka o miejscowości Kunčice w związku z podarowaniem jej i innych miesjcowości przez króla Wacława II klasztorowi zbraslavskiemu.

 • 1308
  Gród w Kyšperku a Žampachu wchodzą do historii jako mocne skalne gniazda grabieżcze za czasów słabego i niewesołego panowania króla Henryka Karynckiego. Jeniš z Kyšperka oraz Petr z Žampachu, wraz z innymi sąsiadami dokonują na sąsiedniej włości lanšperskiej, posiadłości klasztoru zbraslavskiego, wielu aktów plądrowania i przemocy. Klasztor wybiera zatem drogę okupu w wysokości rocznego dochodu z całej posiadłości, wynoszącego 300 grzywien srebra.

 • 1361
  Pierwsza wzmianka o twierdzy i właścicielach posiadłości ziemskiej Orlice. W tym czasie w Orlici działa już plebania i kościół, należą do niej Mistrovice.

 • 1415
  2 września na sejmie Królestwa Czeskiego i Margrabstwa Morawskiego wielmożni panowie i arystokraci sporządzili pismo, które wysłali do soboru konstanckiego przeciwko spaleniu Mistrza Jana Husa. Do pisma tego dołączył swoją pieczęć również Mikuláš Žampach z Potštejna, pan Kyšperka.

 • 1467
  Po pierwszym synodzie jednoty braterskiej w Lhotce u Rychnova, założono parafię Jednoty Braterskiej w Orlicy. Z tego okresu w kościołach na Orlicy i na Kunčicach dochowały się pierwotne dzwony z lat 1498 oraz 1497.

 • 1513
  Pierwsza pisemna wzmianka o miasteczku Kyšperk.

 • 1546
  Zdeněk Žampach, pan na włości Kyšperk nadał swoim poddanym prawo schedy. "Żeby ze swoimi domami i mieniem do woli władać mogli i po śmierci swoim dzieciom bądź krewnym w spadku przekazać mogli".

 • 1554
  Od tego roku datuje się jednokondygnacyjna twierdza renesansowa na rynku.

 • 1565
  Następuje sprzedaż włości orlickiej. Burjan Strachota z Kralovic sprzedaje włość rodowi Sudów z Řeneč.

 • 1576
  Zbudowano ratusz miejski na rynku (w miejscu domu nr 56).

 • 1577
  Miasto otrzymało zezwolenie na odbywanie targów cotygodniowych oraz dwóch kiermaszów.

 • 1586
  Pierwsze wzmianki o urzędowaniu magistratu miasta. Magistrat był jednocześnie sądem miejskim. W tym roku datuje się również pierwszy wyrok ścięcia głowy.

 • 1614
  Pierwsze wzmianki o szkole. Rektor Martin otrzymywał zapłatę w wysokości 15 groszy za kwartał.

 • 1617
  Rachunki gminne zawierają pozycje mówiące o dochodach z rakarni, co oznacza, że miasto posiadało własnego kata. Miasto posiadało wodociąg oraz drewnianą studnię uliczną na rynku. Nadzór nad wodą sprawował jeden z rajców w zamian za wynagrodzenie roczne w wysokości jednej kopy groszy.

 • 1628
  Założenie bażanciarni - jednej z pierwszych w Czechach.

 • 1629
  Sąd miejski, powołując się na przekonanie religijne, przesłuchiwał więźnia, który przetrwał już dwa sądy (tzn. był dwukrotnie torturowany), był on przypalany, a jednak milczał. Magistrat uważał, że wina tkwi w nieudolności kata, dlatego też zwolnił go, a Ota z Operštorfu z Dubu na Častolovicích wypożyczył miastu Kyšperk własnego kata.

 • 1650
  Właściciele orlickieh posiadłości ziemskiej, państwo Adam Mikuláš Vitanovský oraz Dorota Anna Sudová z Řeneč nabywają włość Kyšperk, wskutek czego następuje trwałe połączenie obu posiadłości.

 • 1660
  W tym roku zbudowano "sprawiedliwość" (szubienicę) za miastem przy drodze do miejscowości Písečná. Odnowiono ją w 1679, 1691, 1707 roku, a także później.

 • 1670
  Przebudowa ratusza i nadbudowa drugiego piętra z wieżą i zegarem.

 • 1680
  Jednokondygnacyjna twierdza na rynku przebudowana została w dwukondygnacyjny zamek. Jednocześnie wzniesiono kościół p.w. św. Wacława, wpierw w formie kaplicy zamkowej, która od 1726 roku służy jako kościół parafialny. Miejscowy rodak Vilém Hotmar, urzędnik celny, kazał zbudować kapliczkę p.w. Matki Boskiej za miastem koło drogi do miejscowości Šedivec.

 • 1680
  Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic założył cechy rzemieślnicze, wraz ze sporządzaniem pieczęci, ksiąg, skrzyń i chorągwi. Cechów było sześć: krawiecki, obuwniczy, tkacki, rzeźnicki, młynarski, do którego należeli piekarze, krupiarze i piernikarze.

 • 1682
  Z polecenia hrabiego Hynka Jetřicha Vitanovskiego zbudowano szpital patrymonialny dla 10 starych ubogich osób (w miejscu domu nr 42).

 • 1685
  Położono fundamenty pod kunčicki kościół p.w. św. Katarzyny.

 • 1689
  Szlachta zakłada na Kunčicach dwór zwany Ovčín. W 1791 roku został on zlikwidowany, podzielony na działki i sprzedany 10 nowym mieszkańcom.

 • 1693
  Na rynku wzniesiono nowy kamienny pręgierz.

 • 1705
  Do kaplicy p.w. św. Wacława dobudowano dzwonnicę.

 • 1708
  Obok ścieżyny do Lukavicy wzniesiono posąg Syna Bożego.

 • 1709
  W tym roku rozpoczęto wznoszenie orlickiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Marii Panny. Budowę zakończono w 1711 roku. W kościele tym znajdowała się cenna droga krzyżowa, którą przeniesiono tutaj z klasztoru kralickiego.

 • 1714
  Zakończono posąg św. Jana Nepomucena w części Orlická brána. Na wzgórzu Kopeček hrabia Norbert Leopold wzniósł małą kapliczkę p.w. św. Jana Nepomucena.

 • 1721
  Jako wyraz podziękowania Bogu za to, że zaraza dżumy ominęła miasto, na rynku wzniesiono mariacką grupę posągów.

 • 1723
  Na rynku zbudowano klatkę dla piekarza.

 • 1726
  Parafię przeniesiono z Lukavicy do Kyšperka. Obok kościoła założono cmentarz i wzniesono grupę posągów św. Anny (teraz obok kościoła).

 • 1734
  W miejscu małej kapliczki na wzgórzu Kopeček hrabia Jan Václav Breda zbudował dzisiejszą kaplicę p.w. św. Jana Nepomucena.

 • 1750
  Nowy dwór został przebudowany z drewnianego na kamienny.

 • 1765
  Zniesienie prawa gardłowego w Kyšperku.

 • 1766
  28 lutego w Kyšperku dokonano ostatniej egzekucji na Josefie Haniku z Klášterca nad Orlicą (za kradzież).

 • 1778
  Wydano rozporządzenie nakazujące usunięcie szubienicy, pręgierza i narzędzi tortur.

 • 1779
  22 października pożar ratusza i 25 innych domów miejskich.

 • 1790
  W Orlicy w domu pod nr 69 założono szkołę dla miejscowości Orlice, Kunčice, Mistrovice oraz Šedivec. Obecną szkołę na Orlicy zbudowano w 1877 roku, szkołę na Kunčicach w 1879 roku.

 • 1802
  Odnowiono ratusz po pożarze.

 • 1824
  3 maja miasto objął drugi duży pożar. Spaleniu uległo 53 domów mieszkalnych z chlewami, 9 stodół, szpital patrymonialny, szkoła, ratusz, plebania, dzwonnica.

 • 1829
  Zakończenie prac w parku zamkowym.

 • 1857
  W dolnej części rynku drewnianą studnię uliczną zastąpiono studnią piaskowcową (obecnie w parku zamkowym).

 • 1862
  Założenie urzędu pocztowego.

 • 1869
  Miejscowy dziekan i wikary Antonín Buchtel kupił budynek pod numerem 212 i założył w nim schronisko dla ubogich mieszkańców miasta.

 • 1874
  W tym roku oddano do użytku kolej żelazną na trasie Chlumec - Kyšperk oraz Ústí nad Orlicí - Meziměstí.

 • 1875
  Założenie związku straży pożarnej.

 • 1884
  W górnej części rynku drewnianą studnię uliczną zastąpiono studnią piaskowcową. Na Kunčicach zbudowana została fabryka zapałek przez Jana Reilnelta.

 • 1891
  Na Kunčicach założono związek straży pożarnej.

 • 1892
  Założenie towarzystwa gimnastycznego Sokół.

 • 1893
  Na Orlicy zakończono budowę fabryki tekstylnej Louis-Weis.

 • 1895
  Wzniesiono gmach szkoły powszechnej.

 • 1896
  Założono związek straży pożarnej na Orlicy.

 • 1898
  Amatorzy teatru usamodzielnili się i założyli towarzystwo teatralne Kolár, uzyskując jednocześnie stałą scenę w zajezdni Palečka w domu pod numerem 151.

 • 1899
  Towarzystwo sokolskie oddało bibliotekę ludową do publicznego użytku.

 • 1900
  W Kyšperku została zbudowana fabryka tekstylna przez firmę Fischl i Engel.

 • 1901
  Założono spółdzielnię mleczarsko-gospodarczą Orlice - Kunčice i rozpoczęto budowę mleczarni na Orlicy.

 • 1902
  W tym roku założono spółdzielczą kasę oszczędnościową "Spořitelní a záložní spolek pro Kunčice a Orlici" a później, w 1930 roku zbudowano kasę oszczędnościową Kampelička na Kunčicach.

 • 1904
  Dobudowano budynek szkoły mieszczańskiej z salą gimnastyczną.

 • 1909
  Założenie towarzystwa upiększającego.

 • 1910
  Urząd Miejski przeprowadził się z domu ratuszowego nr 5.

 • 1913
  Na dzisiejszym placu Náměstí svobody uległo spaleniu 23 stodół i 1 dom.

 • 1919
  To rok założenia klubu czechosłowackich turystów i czechosłowackiego czerwonego krzyża. Założono również spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego pracowników kolei żelaznej pt. "Vlastní silou" (własnymi siłami).

 • 1920
  Założono towarzystwo gimnastyczne Orel w Orlicy, a później - w 1934 roku zbudowano obiekt Orlovny.

 • 1922
  Dokonano parcelacji dworów Kyšperk i Orlice.

 • 1923
  Towarzystwo Sokol założyło na Sádkách plac do ćwiczeń - s stylu parkowym. Miasto zaprowadziło oświetlenie elektryczne.

 • 1925
  Otwarto muzeum miejskie, Towarzystwo Amatorów Teatru Kolár zbudowało salę teatralną.

 • 1927
  Kosztem 1,7 mln koron zbudowano wodociąg miejski.

 • 1930
  Miasto wybrukowało główną ulicę na długości 2,3 km kosztem 2,2 mln koron.

 • 1931
  Za 2,2 mln koron zbudowano Szkołę Pracy im. Masaryka.

 • 1939-45
  II wojna światowa (13 miejscowych obywateli nie powróciło z obozów koncentracyjnych, 24 mieszkańców zamęczono na śmierć z powodów rasowych).

 • 1950
  Złączenie miejscowości Kyšperk, Orlice, Kunčice oraz Rotnek pod wspólną nazwą Letohrad. Dzielnica Rotnek zmieniła nazwę na Červená.

 • 1958
  W mieście zbudowano stadion obok zakładów OEZ.

 • 1969
  Zakończono budowę i oddano do użytku Dom Kultury.

 • 1973
  Utworzono kąpielisko miejskie.

 • 1981
  Zbudowano nową szkołę podstawową obok Domu Kultury.

 • 1988
  W mieście otwarto nowy ośrodek opieki zdrowotnej.

 • 1994
  Rozpoczęcie dotychczas ostatnich prac nad otoczeniem i wnętrzami zamku oraz nad parkiem zamkowym.

  Niektórych danych nie można dokładnie sprawdzić!
Kulturní centrum Letohrad

Václavské nám. 77

561 51 Letohrad

IČO: 70964891

tel.: 465 622 092

e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz


Ředitel:
Jaroslav Moravec
tel.: 465 622 255
e-mail: jaroslav.moravec@letohrad.eu

Dnes je

Svátek má :

Z naší fotogalerie

Zámek Radnice